Prosjekter

Magasinparken BB2

Oppdragsgiver: Betonmast Boligbygg AS

Entrepriseform: Underleverandør (UL) på leveranse av betongelementer
Omfang: Plattendekker, trapper og balkonger
Status: Under oppstart

Malerhaugveien

Oppdragsgiver: BundeBygg AS

Entrepriseform: Underleverandør (UL) på leveranse av betongelementer
Omfang: Plattendekker
Status: Under oppstart

Kjelsåsveien 142

Oppdragsgiver: JI Bygg AS

Entrepriseform: Underentreprise (UE) på utførelse av betongkonstruksjoner
Omfang: Montering av prefabrikkerte betongelementer og utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i delvis vanntett utførelse i parkeringskjeller under hus 1-2 og i underetasjer i hus 3-7.
Status: Under produksjon

Landås L2

Oppdragsgiver: Betonmast Boligbygg AS

Entrepriseform: Underleverandør (UL) på leveranse av betongelementer
Omfang: Plattendekker og trapper
Status: Under produksjon

Svelvigen Brygge

Oppdragsgiver: Vestviken Betong og Tre AS

Entrepriseform: Underleverandør (UL) på leveranse av betongelementer
Omfang: Plattendekker og trapper
Status: Under produksjon

Årvollveien 23

Oppdragsgiver: BundeBygg AS

Entrepriseform: Underleverandør (UL) på leveranse av betongelementer
Omfang: Plattendekker, skallvegger og trapper
Status: Under produksjon

Vestregate 32

Oppdragsgiver: FP Entreprenør AS

Entrepriseform: Underleverandør (UL) på leveranse av betongelementer
Omfang: Plattendekker
Status: Under produksjon

Ringveien 25

Oppdragsgiver: Hobbelstad og Rønning AS

Entrepriseform: Underleverandør (UL) på leveranse av betongelementer
Omfang: Søyler, bjelker, plattendekker, skallvegger, trapper og balkonger
Status: Under produksjon

Teieparken

Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør AS

Entrepriseform: Underleverandør (UL) på leveranse av betongelementer
Omfang: Plattendekker
Status: Under produksjon

Engelsrudhagen

Oppdragsgiver: BoKlok, Skanska Eiendomsutvikling AS

Entrepriseform: Totalentreprise (TE) på prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner
Omfang: Montering av prefabrikkerte betongelementer og utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i parkeringskjeller under modulbygg og som ringmur i øvrige hus.
Status: Under produksjon

Galleriet

Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør AS

Entrepriseform: Underleverandør (UL) på leveranse av betongelementer
Omfang: Plattendekker, skallvegger og trapper
Status: Under produksjon

Skårerbyen

Oppdragsgiver: Betonmast Boligbygg AS

Entrepriseform: Underleverandør (UL) på leveranse av betongelementer
Omfang: Plattendekker og skallvegger
Status: Under produksjon

Årnesparken

Oppdragsgiver: Marbre AS

Entrepriseform: Underleverandør (UL) på leveranse av betongelementer
Omfang: Søyler, bjelker, plattendekker, skallvegger og trapper
Status: Under produksjon

The Well Resort

Oppdragsgiver: Vestviken Betong og Tre AS

Entrepriseform: Underleverandør (UL) på leveranse av betongelementer
Omfang: Plattendekker og trapper
Status: Under produksjon

Årneskvartalet

Oppdragsgiver: PEAB Anlegg AS

Entrepriseform: Underleverandør (UL) på leveranse av betongelementer
Omfang: Søyler, bjelker, plattendekker, skallvegger, trapper og balkonger
Status: Under produksjon

Tiedemannsfabrikken

Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør AS

Entrepriseform: Underleverandør (UL) på leveranse av betongelementer
Omfang: Plattendekker, balkonger og trapper
Status: Under produksjon

K-TRE i Dovrekvartalet

Oppdragsgiver: BundeBygg AS for byggherre Eiendomsgruppen Oslo AS

Entrepriseform: Underleverandør (UL) på leveranse av betongelementer
Omfang: Skallvegger og trapper
Status: Under produksjon

Elveparken – Sætre Havn

Oppdragsgiver: Bermingsrud Entreprenør AS

Entrepriseform: Underentreprise (UE) på utførelse av betongkonstruksjoner
Omfang: Montering av prefabrikkerte betongelementer/stålkonstruksjoner og utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner. Vanntett utførelse av underliggende p-kjeller + 3 overliggende råbygg (blokk a-c).
Status: Under produksjon

Kamfjordverven

Oppdragsgiver: Betonmast Buskerud-Vestfold AS

Entrepriseform: Underleverandør (UL) på leveranse av betongelementer
Omfang: Bjelker, plattendekker, skallvegger, trapper, svalganger og balkonger
Status: Under produksjon

Åsmoen

Oppdragsgiver: BoKlok, Skanska Eiendomsutvikling AS

Entrepriseform: Totalentreprise (TE) på prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner
Omfang: Montering av prefabrikkerte betongelementer og utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i parkeringskjeller under modulbygg og som ringmur i øvrige hus.
Status: Under produksjon

Parkveien

Oppdragsgiver: Betonmast Boligbygg AS

Entrepriseform: Underleverandør (UL) på leveranse av betongelementer
Omfang: Søyler, bjelker, plattendekker, skallvegger, trapper og balkonger.
Status: Under produksjon

Kontakt

Fjordveien 2B
3490 Klokkarstua

T. +47 32 79 28 00
F. +47 32 79 28 01

Kontaktskjema

Send