Skip to main content

Støttemur

Hva brukes det til og hvor

Støttemurer benyttes typisk i skjæringer i veiprosjekter/boligprosjekter, men også som midlertidige sikringstiltak ved anleggsvirksomhet. Andre bruksområder som er vanlig er bakkelager for å skille materialer som sand, flis, avfall, veisalt, matjord osv. Vi leverer både prefabrikkerte støttemyrselementer av betong som blokker og L-elementer

Blokkene er utformet som store «legoklosser» med knotter på toppen som passer inn i utsparinger på undersiden. Det finnes ulike byggeklosser som gir ulik geometri som gjør tilpasninger enklere. Blokkelementene bygges ved at de legges i forband uten mørtel. Det er egenvekten til blokkene som holder muren på plass. Så kan du bygge det i lego kan du bygge det med dette systemet. 

L-elementene leveres i ulike høyder, bredder og tykkelser. Lavere elementer med mindre belastning kan monteres enkelt på en komprimert og finavrettet pute- uten behov for annen forankring verken til grunn eller til tilstøtende elementer. Høyere L-elementer med større belastning monteres gjerne på en plasstøpt såle og de kan festes sammen mekanisk i alle skjøter.  Elementene kan brukes som fundamenter, frittstående vegger og støttemurer- de har kort og godt mange bruksområder.

Fordeler med produktet

  • Meget bestandig, og tåler aggressiv eksponering og andre klimatiske utfordringer der andre materialer ikke er egnet. 
  • Enkle systemer som er raske å montere.
  • Lar seg demontere og gjenbruke på en enkel og effektiv måte. 
  • Meget prisgunstig i konkurranse mot naturstein og- eller plasstøpte løsninger. 

Hva kan dere gjøre av spesialtilpasninger

Når det gjelder betongblokkene er formatet låst til et utvalg former, men det er mulig å gjøre modifikasjoner i støpeformens overflate for å få ulike uttrykk, mønster etc. Det er mulig å få helt unike overflater som gir en særegen struktur for ditt prosjekt. 

L-blokkene har større mulighet for å tilpasse størrelse og utforming til hvert enkelt prosjekt, og det er her også mange muligheter for ulike overflater og utførelser.

I tillegg til standard elementproduksjonen med blokk og L-elementer, så lager vi også spesialelementer på skreddersøm. Dvs at vi konstruerer og produserer elementer til ditt prosjekt med den geometrien og uttrykket som du krever. Dette kan sammenlignes litt med møbelsnekring. Unike elementer til unike prosjekter.

Hva er standard mål/vekt/andre relevante fakta

Prefabrikkerte støttemursblokker og L-elementer av betong og er å anse som byggevarer. Produksjon av elementene krever sertifisert godkjenning i klasse D og i Norge så er Kontrollrådet det eneste sertifiseringsorganet som kan utstede et slikt produkt og produksjonskontroll sertifisering. Elementene blir produsert i samsvar med NS-EN 13369:2018/AC:2006 Allmenne regler for prefabrikkerte betongprodukter.