Skip to main content

Vegger

Vi produserer og leverer ca. 23 000 m2 med vegg hvert år til bygg- og anleggsprosjekter i hele landet. Volumet er fordelt mellom både skallveggelementer og massive veggelementer.  Både skallvegger og massiv vegger kan leveres i isolert eller uisolert utførelse, ferdig fra fabrikk.

Hva brukes det til og hvor

Prefabrikkerte veggelementer i betong blir primært benyttet som bærende vertikale skiver, gjerne i heis- og trappesjakter, og som leilighetsskiller i fleretasjes bygg. Andre bruksområder som ferdig isolerte- bærende fasader, jordtrykkvegger i underetasjer eller som skiver i forstøtningsmurer er også veldig vanlig.  

Fordeler med produktet

De største fordelene med produktet er:

  • Raskere byggetid sammenlignet med tradisjonelt plasstøpt betong.
  • Spesielt gode overflater som følge av industriell produksjon under optimale forhold tilpasset produktet.
  • Produktet lar seg kombinere med både plasstøpte konstruksjonsdeler- og andre prefabrikkerte betong/metall- eller tre konstruksjoner. 

Hva kan dere gjøre av spesialtilpasninger

Vi leverer dette produktet som skreddersøm, noe som betyr at hvert enkelt produkt er prosjekttilpasset. Skallveggelementene blir produsert på hydrauliske vippebord av stål, mens massiv veggene blir produsert på prosjekttilvirkede former av tre.

Kunden står fritt til å velge mellom en rekke tilvalg som innstøpt el. bokser, sprinkler, isolasjonskvaliteter (EPS, XPS eller steinull) etc. Våre produksjonsmetoder gjør produktene svært tilpasningsdyktig til ditt prosjekt. Overflater med farget betong, slipte/polerte flater eller spesielle matriser er også noe vi kan tilby på forespørsel.

Hva er standard mål/vekt/andre relevante fakta

Både skallveggelementer og massive veggelementer og er å anse som byggevarer. Produksjon av elementene krever sertifisert godkjenning i klasse D og i Norge så er Kontrollrådet det eneste sertifiseringsorganet som kan utstede et slikt produkt og produksjonskontroll sertifisering. Både skallveggelementer og massiv vegger blir produsert i samsvar med NS-EN 14992:2007+A1:2012 Prefabrikkerte betongprodukter – Veggelementer.