Skip to main content

Trapper og repos

Vi produserer og leverer ca. 450 etasjer med trapper hvert år til bygg- og anleggsprosjekter over hele landet. Den største andelen av volumet består av prefabrikkerte rettløpstrapper i betong, men vi leverer også svingtrapper og løse trinn. 

Hva brukes det til og hvor

Prefabrikkerte trapper i blir svært ofte benyttet i fleretasjes bygg. Det også mye brukt til utvendige terrengtrapper med varmekabler, innsats/rømningstrapper til parkeringskjeller anlegg etc.

Fordeler med prefabrikerte trapper

  • Raskere byggetid sammenlignet med trapper støpt på byggeplass.
  • Våre prefabrikerte trapper har meget høy presisjon og nøyaktighet gjennom vår bruk av industriell produksjonsmetoder. Hver enkelt element blir produsert under optimale forhold tilpasset hver enkelt støp. Dette gir spesielt gode måltolleranser, og kunden vil få et produkt som er nøyaktig tilpasset sitt prosjekt. 
  • Vår spesialiserte produksjonsmetoder og kompetanse for planlegging, produksjon, levering og montering av våre produkter gir store helse-, miljø- og sikkerhetsfordeler. Vår produksjon gir kort og godt mindre materialsvinn og tryggere arbeidsplasser.

Spesialtilpasning til design

Ethvert prosjekt er unikt, og våre trapper blir skreddersydd med de tilpasningene og design som kunden ønsker.

Alle trapper blir støpt i prosjekttilvirkede former med geometri tegnet og produsert for hvert enkelt prosjekt.  Vaskekanter, trapper med fremspring, trappeneser, slipte trinn, innstøpningsgods for å ivareta trinn etc. er tilvalgsmuligheter som vi kan levere.

Gjennom et godt samarbeid med oppdragsgiver leverer vi i praksis betongprodukter med skreddersøm.

Hva er standard mål/vekt/andre relevante fakta

Både skallveggelementer og massive veggelementer og er å anse som byggevarer. Produksjon av elementene krever sertifisert godkjenning i klasse D og i Norge er Kontrollrådet det eneste sertifiseringsorganet som kan utstede et slikt produkt og produksjonskontroll sertifisering.

Både skallveggelementer og massiv vegger blir produsert i samsvar med NS-EN 14992:2007+A1:2012 Prefabrikkerte betongprodukter – Veggelementer.

Vi innehar alle nødvendige sertifiseringer og godkjenninger og er alltid oppdatert for å sikre en profesjonell leveranse i alle ledd.