Skip to main content

Søyler

Hva brukes det til og hvor

Betongsøyler brukes i mange ulike typer større prosjekter slik som næring- og leilighetsbygg. En konstruksjon av prefabrikkerte søyler og bjelker i betong gir mulighet til store rom uten vegger, og er typisk brukt i parkeringskjellere.

Denne typen byggeri gir en konstruksjon som kan oppføres i såkalte «aggressive» miljøer, slik som fuktige miljøer, der materialets robusthet kommer til sin rett. Betongsøyler benyttes også gjerne i forbindelse med balkonger.

Fordeler med produktet

  • Stor trykk kapasitet- tåler stor belastning.
  • Meget robuste, og tåler godt høy fuktighet og andre klimatiske utfordringer der andre materialer ikke er egnet. 
  • Rask og effektiv montering.
  • Våre søyler produseres med meget høy presisjon og nøyaktighet gjennom bruk av industrielle produksjonsmetoder. Hvert enkelt element blir produsert under optimale forhold tilpasset hver enkelt støp. Dette gir spesielt gode måltolleranser, og kunden vil få et produkt som er nøyaktig tilpasset sitt prosjekt.
  • Våre spesialiserte produksjonsmetoder og kompetanse i planlegging, produksjon, levering og montering av våre produkter gir store helse-, miljø- og sikkerhetsfordeler. Med andre ord, vår produksjon gir mindre materialsvinn og tryggere arbeidsplasser.

Hva kan dere gjøre av spesialtilpasninger

Søylene lages på mål og tilpasses hvert enkelt prosjekt. Vi kan produserer søyler med rektangulære, kvadratiske og sirkulære tverrsnitt i de størrelser som er mulig å frakte til byggeplass.

Spesialtilpasset utforming av opplegg og avslutninger mot dekke og bjelker gir mange muligheter for presis detaljering, noe som gir et gode muligheter for gode tekniske og økonomiske gode løsninger. Våre presise og kontrollerte produksjonsmetoder bidrar til et optimalt resultat. 

Hva er standard mål/vekt/andre relevante fakta

Prefabrikkerte søyler av betong og er å anse som byggevarer. Produksjon av elementene krever sertifisert godkjenning i klasse D og i Norge så er Kontrollrådet det eneste sertifiseringsorganet som kan utstede et slikt produkt og produksjonskontroll sertifisering.

Søyler blir produsert i samsvar med NS-EN 13225:2004/AC:2006 Prefabrikkerte betongprodukter –Lineære konstruksjonselementer.