Skip to main content

Plattendekker

Vi produserer og leverer ca. 160 000 m2 med plattendekker hvert år til bygg- og anleggsprosjekter i hele landet. Volumet er fordelt mellom både slakkarmerte og forspente elementer. 

Hva brukes det til og hvor

Plattendekker blir primært benyttet som etasjeskiller i betong, gjerne i fleretasjes bygg- men også i eneboliger og rekkehus. Bruksområdene er mange da dette produktet er veldig fleksibelt både når det gjelder geometriske tilpasninger, armerings mengder og innstøpningsgods.

Fordeler med produktet

De største fordelene med produktet er:

  • Raskere byggetid sammenlignet med tradisjonelt plasstøpt betong.
  • Spesielt gode overflater som følge av industriell produksjon under optimale forhold tilpasset produktet.
  • Produktet lar seg kombinere med både plasstøpte konstruksjonsdeler- og andre prefabrikkerte betong/metall- eller tre konstruksjoner.

Hva kan dere gjøre av spesialtilpasninger

Vi leverer dette produktet som skreddersøm, noe som betyr at hvert enkelt produkt er unikt. Muligheter for spesialtilpasninger er store, og vi har enda ikke møtt på utfordringer innen geometriske formtilpasninger som ikke lar seg gjennomføre.

Hva er standard mål/vekt/andre relevante fakta

Plattendekker blir omtalt i bransjelitteraturen som «Forskalingsdekker» og er å anse som en byggevare. Produksjon av elementene krever sertifisert godkjenning i klasse D og i Norge så er Kontrollrådet det eneste sertifiseringsorganet som kan utstede et slikt produkt og produksjonskontroll sertifisering. Plattendekker blir produsert i samsvar med NS-EN 13747:2005+A2:2010 Prefabrikkerte betongprodukter – Gulvplater for gulvsystemer.