Skip to main content

Heissjakter

Hva brukes det til og hvor

I henhold til byggteknisk forskrift (TEK17) er det krav til heis i byggverk for publikum og i arbeidsbygninger med to etasjer eller flere.

Med våre prefabrikkerte elementer kan heissjakten leveres mest mulig komplett til byggeplass. Vi leverer heisgrube, skallvegger, massive vegger og heistopp som utformer heissjakten.

Fordeler med produktet

De største fordelene med produktet er:

  • Raskere byggetid sammenlignet med tradisjonelt plasstøpt betong.
  • Spesielt gode overflater som følge av industriell produksjon under optimale forhold tilpasset produktet.
  • Produktet lar seg kombinere med både plasstøpte konstruksjonsdeler- og andre prefabrikkerte betong/metall- eller tre konstruksjoner. 
  • Heisleverandør stiller strenge krav til toleranser og prefabrikkerte elementer med god kvalitet vil kunne lette arbeidet på byggeplass samt lettere møte heisleverandørens toleransekrav. 

Hva kan dere gjøre av spesialtilpasninger

Heisgruben produseres i stålformer og kan leveres i to standard størrelser. Vi leverer også heistopp som produseres med topp og tilhørende vegger i ett og samme element. Denne blir også produsert i stålform og kan da heises rett på plass på byggeplass med ferdig innstøpte heiskroker.

Andre størrelser på heistopp kan leveres som massivt element eller plattendekke med innstøpte heiskroker. Størrelsen kan da tilpasses hvert enkelt prosjekt. Disse leveres kun som heistopp uten tilhørende vegger. Skallvegger tilpasset heistopp/ lokk kan tilpasses, se informasjon om skallvegger.

Hva er standard mål/vekt/andre relevante fakta

Både heisbunn og heistopp er å anse som byggevarer. Produksjon av elementene krever sertifisert godkjenning i klasse D og i Norge så er Kontrollrådet det eneste sertifiseringsorganet som kan utstede et slikt produkt og produksjonskontroll sertifisering.

Både heisbunn og heistopp blir produsert i samsvar med NS-EN 13369:2008 Prefabrikkerte betongprodukter – Almenne regler for prefabrikkerte betongprodukter. 

Heisbunn leveres i to forskjellige størrelser: 1650x2500mm og 1700x2400mm. Høyden kan justeres inntil 1200mm.

Prefabrikkert heistopp med tilhørende vegger kan leveres i størrelse 1750x2500x1100mm. Andre størrelser på heistopp kan skreddersys til prosjektet.