Skip to main content

Bjelker

Hva brukes det til og hvor

Betongbjelker brukes ofte i kombinasjon med betongsøyler, og benyttes gjerne i større prosjekter slik som nærings- og leilighetsbygg.

Bjelkene kan ta lange spenn, så en søyle- og bjelkekonstruksjon i prefabrikkerte betongelementer er spesielt godt egnet i prosjekter der det ønskes store åpne rom uten vegger.

Typisk bruk er parkeringskjellere, der materialets robusthet, mulighet for lange spenn og lav pris er avgjørende. Dekkesprang er også veldig vanlige bruksområder.

Fordeler med produktet

  • Meget bestandig, og tåler aggressiv eksponering og andre klimatiske utfordringer der andre materialer ikke er egnet. 
  • Rask og effektiv montering.
  • Våre bjelker har meget høy presisjon og nøyaktighet gjennom bruk av industrielle produksjonsmetoder. Hvert enkelt element blir produsert under optimale forhold tilpasset hver enkelt støp. Dette gir spesielt gode måltolleranser, og kunden vil få et produkt som er nøyaktig tilpasset sitt prosjekt. 
  • Våre spesialiserte produksjonsmetoder og kompetanse for planlegging, produksjon, levering og montering av våre produkter gir store helse-, miljø- og sikkerhetsfordeler. Vår produksjon gir kort og godt mindre materialsvinn og tryggere arbeidsplasser.

Hva kan dere gjøre av spesialtilpasninger

Vi leverer vanlige utforminger som rektangulære bjelker, flensbjelker, hattebjelker og pd-bjelker, men det er muligheter langt ut over dette.  Bjelkene produseres på mål til hvert enkelt prosjekt, noe som gir prosjekterende fag muligheter til spesialtilpassede tverrsnitt for hvert prosjekt. 

Vår presise og kontrollerte produksjon er spesielt egnet til å kunne produsere elementer med helt egne egenskaper tilpasset funksjon og miljø. I tillegg til dette er det også mulig å få levert elementer med ulike overflatebehandlinger slik at de kan gi det ferdige bygget særegne taktile kvaliteter.

Hva er standard mål/vekt/andre relevante fakta

Prefabrikkerte bjelker av betong og er å anse som byggevarer. Produksjon av elementene krever sertifisert godkjenning i klasse D og i Norge så er Kontrollrådet det eneste sertifiseringsorganet som kan utstede et slikt produkt og produksjonskontroll sertifisering. Bjelkene blir produsert i samsvar med NS-EN 13225:2004/AC:2006 Prefabrikkerte betongprodukter –Lineære konstruksjonselementer.