Potensielle konsekvenser av coronaviruset

Potensielle konsekvenser av coronaviruset

Spredningen av coronaviruset innebærer en risiko for oppfylling av forretningsforpliktelser for hele næringen.

Vi vil med det informere alle våre kunder om at problemene og konsekvensene som følger i kjølvannet av det pågående Corona utbruddet kan medføre at våre forretningsanliggende blir forhindret eller forsinket. En Force Majeure-situasjon kan oppstå.

Den aller største risikoen hos oss er hvis noen her blir smittet av viruset eller noen i deres nærmeste omgivelser blir smittet slik at de må settes i karantene. I verste scenario må vi stenge hele avdelinger her hos oss. Avhengig av omfanget vil dette kunne føre til forsinkelser i leveranser fra oss.

I dag kjenner vi ikke omfanget av viruset, men vi har iverksatt tiltak som gjør at vi har kontroll på råvaresituasjonen på kort sikt. Men dersom tilgangen på kritiske råvarer likevel skulle stanse, vil dette også kunne føre til forsinkelser i leveransene.

Bedriften har iverksatt følgende tiltak for å forhindre spredning:

  • Ansatte bes jobbe hjemmefra dersom det er mulig.
  • Desinfisering av flater flere ganger daglig.
  • Unngå håndhilsning og vær nøye med personlig hygiene. ▪ All møtevirksomhet avlyses inntil videre.

Vi følger situasjonen nøye og vi vil selvfølgelig orientere kundene våre om enhver endring av betydning.

 

Vennlig hilsen

Buskerud Betongvarefabrikk AS

Bengt Karlson
Daglig leder

Kontakt

Fjordveien 2B
3490 Klokkarstua

T. +47 32 79 28 00

Kontaktskjema

Send