Nyheter

Potensielle konsekvenser av coronaviruset

Spredningen av coronaviruset innebærer en risiko for oppfylling av forretningsforpliktelser for hele næringen.

Magasinparken BB2

Oppdragsgiver er Betonmast Boligbygg AS.

Malerhaugveien 20

Oppdragsgiver er BundeBygg AS.

Kontakt

Fjordveien 2B
3490 Klokkarstua

T. +47 32 79 28 00
F. +47 32 79 28 01

Kontaktskjema

Send